Filmul inelul nibelungilor online dating posesiones satanicas online dating

Posted by / 25-Sep-2017 09:19

Filmul inelul nibelungilor online dating

El agravează muzical resemnarea lui Schubert printr-⁠o muzică care nu numai că nu mai afirmă teme, dar nu mai vrea să se afirme nici măcar pe ea însăşi (Theodor W. Master of the smallest link, 1968, Cambridge University Press, 1991).

„Berg îşi asumă o poziţie în antiteză extremă faţă de ceea ce tradiţia muzicală a numit sănătos, de voinţa de a trăi, de afirmativ, de repetata glorificare a ceea ce este”.

Adorno nu pentru abordarea lui Wagner, pe care au întreprins-⁠o şi alţii în trecut, ci pentru „lectura” operei de cotitură a secolului al douăzecilea, care este Lulu.

Ştim astăzi că Alban Berg o compunea în recluziunea voluntară din apartamentul său din Viena (pe care-⁠l numea, cu un cinism amar, „lagărul meu de concentrare”!

Dragostea al cărei mijloc e războiul, iar ura mortală dintre sexe, baza.

Nu cunosc un alt exemplu în care spiritul tragic, care este esenţa dragostei, să se exprime cu o asemenea asprime şi să îmbrace o formă atât de teribilă.

Unul dintre concertele extraordinare susţinute de cei doi are loc chiar în această seară, joi , de la ora 20.30 (GMT) pe scena cunoscutei Philharmonie din Paris.

Putem socoti astfel încheiat, fără drept de apel, „procesul” intentat de Nietzsche lui Wagner? Va trebui să luăm în seamă fapte pe care Nietzsche le priveşte predominant critic şi, inevitabil, le subestimează.

În plus, orchestraţia este chemată să confere grandoare acţiunii muzicale de pe scenă plasând-⁠o în infinit.

Reîntoarcerea la natură, la sănătate, la voioşie, la tinereţe, la virtute”. Să punem frâu ambiţiei noastre care ar vrea să întemeieze religii. Cuvintele lui Nietzsche sunt iarăşi severe: „Wagner este artistul modern prin excelenţă, un Cagliostro al modernităţii.

Din acest punct de vedere, Nietzsche critică melodia ca scop în sine în exprimări aspre: „Nimic nu-⁠i mai puţin periculos ca o melodie frumoasă! Suntem pierduţi, prietenii mei, dacă începem să iubim iarăşi melodiile frumoase! Împotriva unui asemenea semn de „decadenţă”, Nietzsche cere ca în muzică oamenii să fie fără reţinere „idealişti”: „să rătăcim pe deasupra norilor, să hărţuim infinitul, să ne înconjurăm de marile simboluri! Ce-⁠i reproşează, de fapt, Nietzsche lui Wagner, după ce îl admirase o vreme cu atâta exaltare? În arta lui se combină în maniera cea mai seducătoare cele trei mari stimulente ale epuizaţilor – brutalitatea, artificialul şi inocenţa (a se citi idioţia)”. La Wagner am avea de a face cu „orchestraţia brutală, factice şi naivă în acelaşi timp, permiţându-⁠i să se adreseze tuturor celor trei simţuri ale sufletului modern deodată”, cu „melodia infinită”, cu „minciuna stilului”, cu muzica ce vrea să „mântuiască”.

Ştim din istoria compoziţiei că muzica instrumentală nu a mai fost socotită suficientă deja de Beethoven, care a introdus corul chiar în simfoniile sale finale, iar Mozart şi-⁠a dat seama de forţa operei, în care eroii se desfăşoară vocal pe scenă, sprijiniţi de orchestră.

Wagner a făcut un mare pas înainte unind compozitorul cu libretistul şi considerând opera ca un întreg conferit deopotrivă de muzică, de poezie şi de valoarea plastică a scenei.

filmul inelul nibelungilor online dating-2filmul inelul nibelungilor online dating-29filmul inelul nibelungilor online dating-61

„Îl invidiez pe Bizet – scrie el – fiindcă a îndrăznit să-⁠şi asume o asemenea sensibilitate care nu şi-⁠a găsit echivalentul în limbajul Europei civilizate, mă refer la caracterul ei meridional ardent”.